Apkures sistēma

Salīdzinājums starp Wasserkabel ūdens kapilāru plašu sistēmu un radiatoru apkures sistēmu:

2017_wk_3d_salidzinajums_apkure-copy