Priekšrocības

priekšrocības

   Zemākas izmaksas

 • Zemas temperatūras apkures sistēma, +28-30 °C
 • Iespēja izmantot dabas enerģijas avotus (piemēram, apsildes un dzesēšanas enerģija ezeros, upēs, gruntsūdens, u.c.).
 • Minimālas uzturēšanas izmaksas.
 • Ievērojami zemāks enerģijas patēriņš un izmaksas (enerģijas pārnese – līdz pat 80%, darbība kopā ar siltumsūkņiem ≈ 45%, gaisa temperatūra var samazināt par 3 ° C – līdz 15%).
Būtiski atzīmēt: enerģijas zudumi un enerģijas izmaksas palielinās eksponenciāli ar katru turpgaitas temperatūras grādu.

 7   Tīrs gaiss

 • Piemērota objektos ar paaugstinātām tīrības prasībām (minimizēta putekļu un mikroorganismu cirkulācija ar gaisa plūsmu, kas ir svarīgi, ņemot vērā, ka pasaulē pieaug cilvēku skaits ar alerģiskām reakcijām).

  Apkure un dzesēšana vienā sistēmā

 • Iespējama dzesēšana, apkure un gaisa mitruma samazināšana vienā sistēmā.
 • Augstāks komforta līmenis – nav nevienmērīgas aukstas/ siltas gaisa plūsmas no viena telpas punkta salīdzinājumā ar citām gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmām.
 • „Klusa darbība“, nav trokšņu.
 • Pašregulējošs efekts. Cirkulējošā gaisa plūsmas daudzums un līdz ar to arī jauda palielinās vai samazinās atkarībā no telpas temperatūras izmaiņām.

9  Pielāgojama telpas arhitektūrai

 • Izmaksu ekonomija ēkas būvniecības procesā, jo nepieciešams zemāks griestu augstums apkures/dzesēšanas sistēmu uzstādīšanai.
 • Iespējama neredzama apkures/dzesēšanas elementu instalācija, kas ir īpaši aktuāla mūsdienu ēkās ar lielu stiklojuma platību.
 • Vienkārša, ātra montāža un zemas instalācijas izmaksas.
 • Iespējama konvekcijas dzesēšanas kolonnu vai skapju instalācija, kas var kalpot arī kā telpas dizaina elementi.

  Efektīva lietošanā

 • Ļoti viegli iespējama jaudas un telpu temperatūras regulēšana (piemēram, par 25% ātrāka sasilšana salīdzinājumā ar citām “siltās” grīdas tehnoloģijām).
 • Ļoti augstas dzesēšanas jaudas (neatkarīgas no „rasas punkta“).
 • Iespējama kombinācija ar centrālo ventilācijas sistēmu.
timer   Papildus priekšrocības drošības, uzturēšanas un kvalitātes jomā
 • Ūdens kapilārcaurulēs neveidojās kaļķakmens; kalķakmens veidojās +60°C temperatūrā – ūdens kapilāru sistēmās ūdens ir maksimāli +30°C apkurei un maksimāli +17°C dzesēšanai.
 • Ūdens kapilārcaurulēs nenonāk dubļi; dubļi veidojās korozijas rezultātā – ūdens kapilāru sistēmas izmanto tikai pret koroziju aizsargātas sastāvdaļas.
 • Pirms izmantošanas ūdens kapilāru sistēmu drošība un spiediens tiek pārbaudīts ar gaisu un ūdeni, abos gadījumos ar 10 bar.
 • Ūdens kapilārus var viegli remontēt: kapilārcauruli sagriež un abi gali tiek sametināti – bez ietekmes uz dzesēšanas jaudu.
 • Ūdens kapilārcaurulēm nav nepieciešama uzturēšana un tām ir līdz pat 50 gadu drošības garantija.