Wasserkabel sistēma

Ūdens kapilāru plates ir izgatavotas no polipropilēna – augstas kvalitātes, videi draudzīgas un veselībai drošas plastmasas ar izcilām siltuma vadības un elastības īpašībām. Polipropilēnam ir ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā ar parasti izmantotajiem materiāliem, piemēram, varu un alumīniju:

 • Izturība pret koroziju 5 wk
 • Viegls (9 reizes vieglāks nekā dzelzs)
 • Viegli sametināms
 • Zemi sienas berzes zudumi
 • Neizraisa trokšņus
 • Piemērots augstai kompresijas slodzei
 • Izcila ķīmiskā izturība
 • Labas elektroizolācijas īpašības (I=0.21 W/mK)
 • Optimāla atbilstība higiēnas prasībām
 • Neveidojās spiediena plaisas
 • Nav vadītspējas
 • Temperatūru izturība
 • 100% pārstrādājams, degšana bez videi bīstamu vielu izdalīšanās

Ūdens kapilāru plašu sistēma

Ūdens kapilāru plašu sistēma ietver pašas kapilāru plates, plūsmas sadales sistēmu, turpgaitas/atpakaļgaitas caurules, sistēmas darbības mērīšanas un kontroles ierīces, siltummaini, apkures un/vai dzesēšanas avotu pēc nepieciešamības.

 • Ūdens kapilāru plašu sistēma ir individuāli pielāgojama un ātri pārslēdzama;
 • Ātri reaģē uz nepieciešamajām temperatūras izmaiņām – maksimāli 9 minūšu laikā;
 • Ūdens kapilāru plašu sistēmā cirkulē ūdens zem 2–3 bar spiediena, sistēmu ir nepieciešams uzpildīt tikai vienu reizi;
 • Ūdens kapilāru plašu sistēma ir pielietojama gan telpas dzesēšanai + mitruma samazināšanai vai/un telpas apkurei, iespējama vienota sistēma gan apkurei, gan dzesēšanai;
 • Ūdens kapilāru plašu sistēma telpas dzesēšanai + mitruma samazināšanai var tikt pieslēgta saules enerģijas absorbcijas principa dzesēšanas iekārtai, kas nodrošina izcilu sistēmas energoefektivitāti;
 • Ūdens kapilāru plašu sistēma var tikt savienota ar dabīgiem enerģijas avotiem, tādiem kā upe, ezers, u.tml., kas paaugstina sistēmas energoefektivitāti.

Ūdens kapilāru plašu sistēmas darbība

Ūdens kapilāru plašu sistēmu ir iespējams savienot ar dažādiem siltuma devējiem

siltuma_deveji


Indikatīvs piemērs:

Indikatīvs dažādu apkures sistēmu darbības efektivitātes salīdzinājums balstoties uz piemēru: Ziemeļvācija no septembra beigām līdz maija sākumam. Siltumsūkņa efektivitātes rādītāji siltumenerģijas ražošanai, kas mainās atkarībā no āra temperatūras un enerģijas nesēja turpgaitas temperatūras.

COP_piemers


Siltums fizikā

Siltums fizikā ir termiskās enerģijas pāreja starp diviem ķermeņiem, kas ir ar dažādām temperatūrām.

Siltums plūst starp reģioniem, kas neatrodas termiskā līdzsvarā – no reģioniem ar augstāku temperatūru uz vietām ar zemāku temperatūru līdz temperatūra izlīdzināsies.

Siltuma pāreja telpā notiek trīs dažādos veidos:siltums

 • Siltumvadīšana – tā ir siltuma izplatīšanās cietā ķermenī, šķidrumā vai gāzē, kur enerģija tiek pārnesta tiešās vielu daļiņu (atomu, elektronu, molekulu) saskaršanās rezultātā.

Šķidrumu un atsevišķu gāzu siltumvadītspēja ir nenozīmīga, savukārt cietu ķermeņu siltumvadītspēja mainās ļoti plašās robežās.

 • Siltuma konvekcija – siltuma pārnešana konvekcijas veidā notiek tikai gāzēs un šķidrumos, pārvietojoties un sajaucoties vielas daļām ar dažādām temperatūrām.

Tā, piemēram, apkures sistēmas radiātors sasilda telpas gaisu, saskaroties ar to. Sasilušo gaisu izspiež aukstais telpas gaiss, pārvietojot to uz augšu. Tādā veidā siltums ar gaisu tiek pārnests no sildķermeņa uz citām telpas vietām.

 • Siltumstarošana – siltuma starošanā siltumapmaiņa notiek no viena ķermeņa uz otru ar infrasarkano, jeb elektromagnētisko viļņu starpniecību.

Elektromagnētiskie viļņi no ķermeņa virsmas izplatās visos virzienos. Saduroties ar citiem ķermeņiem, daļa starojuma enerģijas absorbējas, pārvēršoties no jauna siltuma enerģijā (paaugstinot ķermeņa temperatūru).


Projekts “Kapilārcauruļu plašu ražotne Latvijā”
AS “Wasserkabel Baltic” no 2015.gada augusta īsteno projektu “Kapilārcauruļu plašu ražotne Latvijā”. Projektu saskaņā ar 2015.gada 17.augustā parakstīto līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju finansiāli atbalsta Norvēģijas finanšu instruments atbalsta programmā “Inovācijas “zaļās” ražošanas jomā”.
AS „Wasserkabel Baltic” projektā plāno izveidot Ventspilī jaunu kapilārcauruļu plašu ražotni, kas ir inovatīva un energoefektīva apkures / dzesēšanas sistēma ar plašu pielietojumu un nozīmīgu ieguldījumu enerģijas patēriņa un ar to saistītā vides piesārņojuma, kā arī apkures / dzesēšanas izmaksu samazināšanā.
Projektā plānota iekārtu piegāde un uzstādīšana, pētniecības un zināšanu pārneses aktivitātes sadarbībā ar Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitāti, kā arī publicitātes pasākumi.
Projekts “Kapilārcauruļu plašu ražotne Latvijā”, id. Nr. NOFI/LV06/AK2/14, finansēšanas līgums Nr. NP-2015/24, tiek īstenots, izmantojot EUR 509 104 piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību.
Vairāk informācijas par projektu var iegūt sazinoties ar Alekseju Vasiļjevu, aleksejs.vasiljevs@wasserkabel.eu, +371 26445599

Norway_GrantsLiaa_lv
www.eeagrants.org

AS “Wasserkabel Baltic” ir noslēdzis 31.08.2017. līgumu Nr. SKV-L-2017/434 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.